Saturday, April 28, 2012

Gabi at ang Bituin


minsan isang gabi
madilim at hindi magawa ng buwan
sumilip upang bigyan ng ningning ang gabi
napatingala ako at may mga bituin
pa rin pala.


minsan isang gabi
madilim at wala akong makita
kundi ang dilim na tila'y nagsasabing
ako ay nag-iisa


kasabay nito ang pag-agos
ng mga butil ng luha
kasabay ng pag-ihip
ng malamig na hangin
nakaakap sa pusong walang saya.


sa kailaliman ng gabi
nakakita ako ng isang bituin
iba ang kanyang ningning
at namangha ako sa taglay nitong
ganda


ngunit ako ay biglang natakot
na ito ay mawala
at tuluyang dumilim ang gabi
at tuluyang pumatak ang luha
at tuluyang ako ay mag-isa.


minsan isang gabi
pinangarap kong hindi mag-isa
kasama ang maningning na bituin
na ngayon ang liwanag...
ay unti-unting lumalamlam...
nagbabadya ng kanyang paglisan.


kasabay nito napaisip
ang nagpupuyos na damdamin
na gustong magtago sa dilim
ng gabi

kung bakit
ang nag-iisang tala
na nagbibigay ng liwanag
sa pusong salat sa pagmamahal
ay kailangan lumisan
at kainin ng dilim
ang natitirang ligaya.

Tuesday, April 24, 2012

Love is never like investing to a business


Falling in love is like investing in a business. This is what a friend said to me. You have to weigh in the options, choose which is the best and which can be an alternative. And when you finally choose the person, you pour out everything on it, but leave some for yourself.

This is true, but comparing love to an investment means, you need to put in your interest, how it can be beneficial to you. It is up to you whether you choose to have a win-win situation for the both of you.

SO I keep my stand, that love cannot be compared to a  business. True love does not expect anything in return. You can become a millionaire or be left bankrupt. Getting into a relationship means you are left with no options but to put the ace card you have.

For so many years, I dreamed of finding the right guy for me. I went bankrupt several times, but started investing again after several bankruptcies. It doesn't matter how much investment gone into waste. I am always rich with love.

I dreamt of finding the right guy for me and it came to a point that I stopped dreaming. I feared that I will lose the last piece that I have.

But I gambled again. This time, I hope I would not go into bankruptcy again.